Prywatny Gabinet Psychiatryczny

ul. 30 Stycznia 15/14

Gorzów Wlkp.

tel. 602-103-955

Moje publikacje

 1. Sterna Władysław. Neuroleptyki o przedłużonym działaniu w procesie rehabilitacji chorych na schizofrenię. Psychiatria środowiskowa, kierunki rozwoju. Materiały konferencyjne, Tworki, 23-24.09.1994r., Pruszków, 1995, 104 –111.

 2. Sterna Władysław. Miejsce Zespołu Leczenia Środowiskowego w długoterminowej terapii schizofrenii. Pamiętnik V Lubelskich Spotkań Naukowych, 16-18.05.1996r. 345 – 351.

 3. Sterna Władysław. Przypadek rzekomej amnezji całkowitej. Psychiatria Polska, 1997, XXXI, 1, 135 – 138.

 4. Sterna Władysław. Leczenie uzależnionych od alkoholu w warunkach zobowiązania przez sąd. Psychiatria Polska, 1997, XXXI, 2, 177 – 182.

 5. Sterna Władysław. Trudności powstające podczas organizowania Zespołu Leczenia Środowiskowego. Materiały V Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, 20 – 21.09.1996r., Pruszków, 1997, 174 – 180.

 6. Sterna Władysław. Ciekawy przypadek psychotycznych zaburzeń alkoholowych. Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 2, 225 – 230.

 7. Sterna Władysław. Sądowe zobowiązanie do leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego chorych psychicznie sprawców niektórych czynów karalnych – konieczność, czy ograniczenie wolności? Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 2, 251 – 258.

 8. Sterna Władysław. Przewlekły krwiak podtwardówkowy z manifestacją psychopatologiczną. Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 6, 933 – 938.

 9. Sterna Bogna, Sterna Władysław. Uzależnienie od pomocy społecznej – wybrane zagadnienia. Materiały konferencyjne 18-19.09.1998r., Pruszków 1999, 107- 117

 10. Sterna Władysław. Ciekawy przykład porażki proceduralnej i terapeutycznej. Psychiatria Polska, 2000, XXXIV, 3, 467 –474.

 11. Sterna Władysław. Problemy środowiskowych domów samopomocy. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 435 – 441.Sterna Władysław. Leczenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Problemy Alkoholizmu, 2001, XLVIII, 4, 5 – 6.

 12. Sterna Władysław. Stres w miejscu pracy w: Partnerstwo w medycynie pracy, E. Kowala i E. Szyszymar (red.), Zielona Góra 2003r, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 115-118.

 13. Sterna Władysław. Ambulatoryjna internacja. Referat wygłoszony na XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Aktualne Problemy i szkolenie w psychiatrii sądowej w Polsce. Psychofarmakologia sądowa”, 11-15.10.2006r., Szczyrk.

 14. Sterna Władysław. Złośliwy zespół neuroleptyczny - trudności terapeutyczne. Opis przypadku. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2013, 2, 105–110;

 15.  Sterna Władysław. Kontrolowany - kontrolujący. Procesy zachodzące w interakcji. Psychiatria 2013, 10, 3–4, 124–130;

 16. Sterna Władysław, Sterna Anna. Psychoterapia a farmakoterapia - czy można je łączyć? Psychiatria 2016; 13; 2; 84-91;

 17. Sterna Władysław. Porzucenie czy zakończenie leczenia? Psychiatria 2016; 13; 2; 92-97;

 18. Sterna Władysław, Sterna Anna. Psychiatra, psychoterapeuta czy może psychofarmakoterapeuta? Problem z identyfikacją. Psychiatria 2016, 13, 3, 153-158;

 19. Sterna Władysław, Sterna Radosław. Depersonalizacja/derealizacja - zespół objawów czy odrębne zaburzenie? Psychiatria 2018; 15; 1; 26-34;

 20. Sterna Władysław. Niefarmakologiczne działanie leków stosowanych w psychiatrii. Psychiatria 2018; 15; 4; 220-227;

 21. Murawiec S., Litwin D.M., Seroka N., Kudlik A., Sterna W., Matuszczyk M. Nastawienia lekarzy psychiatrów wobec psychoterapii jako formy leczenia zaburzeń psychicznych - ponowne badanie w 2018r. Psychiatria. 2019; 16; 1; 16-25