Prywatny Gabinet Psychiatryczny

ul. 30 Stycznia 15/14

Gorzów Wlkp.

tel. 602-103-955

W swojej pracy zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych. W szczególności takimi kategoriami jak: zespoły otępienne; organiczne zaburzenia osobowości; schizofrenia i zespoły urojeniowe; zaburzenia nastroju (afektywne); zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią zaburzeń somatycznych; zaburzenia odżywiania się; zaburzenia snu; zaburzenia osobowości oraz zaburzeniami zachowania i emocji w przebiegu niepełnosprawności intelektualnej.

Leczenie psychiatryczne                                                                        

Najważniejsze informacje

Celem psychoterapii jest stworzenie warunków do osobistej zmiany w celu lepszego bycia w relacji z samym sobą i innymi ludźmi a także w zmaganiu się z codziennymi wyzwaniami.

 

Odbyłem pełne przeszkolenie w zakresie psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii afiliowanej przy SWPS w Warszawie.

Nadal nieustannie podnoszę swoje kwalifikację i umiejętności min. poprzez udział w szkoleniach i superwizji.

Zajmując się psychoterapią staram się dążyć do przekroczenia ograniczeń wynikających ze spojrzenia na problemy konkretnego człowieka w ramach jednej tylko szkoły terapeutycznej. Chcę być otwarty na różne propozycję łączenia teorii i technik tak, by jak najbardziej być pomocnym moim pacjentom. 

 

Przede wszystkim jednak jest to zawsze spotkanie dwóch osób...

Psychoterapia

Na wizytę trzeba być wcześniej umówionym telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z terminu koniecznie należy, przynajmniej dzień wcześniej, o tym powiadomić.

Nie mogę odbierać telefonów w czasie gdy pracuję, dlatego kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach 7.30-9.00 w dni robocze.

Pracuję tylko z osobami pełnoletnimi.

Pomagam w warunkach gabinetu prywatnego, dlatego moja pomoc musi być opłacona przez pacjenta.

Nie posiadam terminala płatniczego.

W pilnych i ważnych sprawach, gdy jestem niedostępny, rekomenduję kontakt z dyżurnym lekarzem psychiatrą (całodobowo) w Izbie Przyjęć Zespołu Szpitalnego ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp.

W uzasadnionych wypadkach możliwe jest uzgodnienie wizyty domowej za zgodą osoby zainteresowanej.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Lekarskiej i Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.