Moje publikacje

Sterna Władysław. Neuroleptyki o przedłużonym działaniu w procesie rehabilitacji chorych na schizofrenię. Psychiatria środowiskowa, kierunki rozwoju. Materiały konferencyjne, Tworki, 23-24.09.1994r., Pruszków, 1995, 104 –111.

 

Sterna Władysław. Miejsce Zespołu Leczenia Środowiskowego w długoterminowej terapii schizofrenii. Pamiętnik V Lubelskich Spotkań Naukowych, 16-18.05.1996r. 345 – 351.

 

Sterna Władysław. Przypadek rzekomej amnezji całkowitej. Psychiatria Polska, 1997, XXXI, 1, 135 – 138.

 

Sterna Władysław. Leczenie uzależnionych od alkoholu w warunkach zobowiązania przez sąd. Psychiatria Polska, 1997, XXXI, 2, 177 – 182.

 

Sterna Władysław. Trudności powstające podczas organizowania Zespołu Leczenia Środowiskowego. Materiały V Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, 20 – 21.09.1996r., Pruszków, 1997, 174 – 180.

 

Sterna Władysław. Ciekawy przypadek psychotycznych zaburzeń alkoholowych. Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 2, 225 – 230.

 

Sterna Władysław. Sądowe zobowiązanie do leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego chorych psychicznie sprawców niektórych czynów karalnych – konieczność, czy ograniczenie wolności? Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 2, 251 – 258.

 

Sterna Władysław. Przewlekły krwiak podtwardówkowy z manifestacją psychopatologiczną. Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 6, 933 – 938.

 

Sterna Bogna, Sterna Władysław. Uzależnienie od pomocy społecznej – wybrane zagadnienia. Materiały konferencyjne 18-19.09.1998r., Pruszków 1999, 107- 117.

 

Sterna Władysław. Ciekawy przykład porażki proceduralnej i terapeutycznej. Psychiatria Polska, 2000, XXXIV, 3, 467 –474.

 

Sterna Władysław. Problemy środowiskowych domów samopomocy. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 435 – 441.

 

Sterna Władysław. Leczenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Problemy Alkoholizmu, 2001, XLVIII, 4, 5 – 6.

 

Sterna Władysław. Stres w miejscu pracy w: Partnerstwo w medycynie pracy, E. Kowala i E. Szyszymar (red.), Zielona Góra 2003r, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 115-118.

 

Sterna Władysław. Ambulatoryjna internacja. Referat wygłoszony na XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Aktualne Problemy i szkolenie w psychiatrii sądowej w Polsce. Psychofarmakologia sądowa”, 11-15.10.2006r., Szczyrk.

 

Sterna Władysław. Złośliwy zespół neuroleptyczny - trudności terapeutyczne. Opis przypadku. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2013, 2, 105–110.

 

Sterna Władysław. Kontrolowany - kontrolujący. Procesy zachodzące w interakcji. Psychiatria 2013, 10, 3–4, 124–130.

 

Sterna Władysław, Sterna Anna. Psychoterapia a farmakoterapia - czy można je łączyć? Psychiatria 2016; 13; 2; 84-91.

 

Sterna Władysław. Porzucenie czy zakończenie leczenia? Psychiatria 2016; 13; 2; 92-97.

 

Sterna Władysław, Sterna Anna. Psychiatra, psychoterapeuta czy może psychofarmakoterapeuta? Problem z identyfikacją. Psychiatria 2016, 13, 3, 153-158.

 

Sterna Władysław, Sterna Radosław. Depersonalizacja/derealizacja - zespół objawów czy odrębne zaburzenie? Psychiatria 2018; 15; 1; 26-34.

 

Sterna Władysław. Niefarmakologiczne działanie leków stosowanych w psychiatrii. Psychiatria 2018; 15; 4; 220-227.

 

Murawiec S., Litwin D.M., Seroka N., Kudlik A., Sterna W., Matuszczyk M. Nastawienie lekarzy psychiatrów wobec psychoterapii jako formy leczenia zaburzeń psychicznych - ponowne badanie w 2018 roku. Psychiatria 2019; 16; 1; 16-25.

 

Murawiec Sławomir, Sterna Władysław. Kiedy depresja i ból współistnieją. Zastosowanie duloksetyny - doświadczenia i refleksje. Psychiatria pismo dla praktyków. 2019, 3 (26), 18-22.

 

Sterna Władysław, Murawiec Sławomir. Współpraca psychiatry i psychoterapeuty - zagadnienia praktyczne. Psychoterapia 2019 3(190); 17-30.

 

Sterna Władysław. Spotkanie z nieuniknionym. Postawa wobec zdarzeń, na które mamy ograniczony wpływ na przykładzie pandemii koronawirusa. W: Murawiec S., Gondek T.M.(red.). Człowiek w obliczu nieznanego. Psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19. Akapit. Toruń 2020, 13-33.

 

Sterna Anna, Sterna, Władysław. Psychoterapia — metoda leczenia prowadzona przez kobiety i dla kobiet? O zjawisku feminizacji w psychoterapii. Psychiatria 2021; 18; 2; 1-7;

 

Sterna Władysław. Napady lęku oraz paniki. Studium przypadku osoby doświadczającej napadów lęku oraz paniki – diagnoza podłoża reakcji lękowej. https://www.psychopatologiadlapsychologow.pl

 

Sterna Władysław. Kompulsywne napady objadania się - diagnostyka, mechanizm, biologiczne i psychospołeczne czynniki. https://www.psychopatologiadlapsychologow.pl

 

Sterna Władysław. Zaburzenia lękowe w dobie pandemii. Psychiatria po dyplomie. 2021, 4(18), 10.
 
Sterna Anna, Sterna Władysław. Niewidzialne cierpienie – wpływ samobójstwa pacjenta na osoby leczące. Psychiatria, 2021, 18(4), 324-332;
 
Sterna Władysław. Zaburzenia hipochondryczne. Psychologia w praktyce. 2021, wrzesień/październik; 59-67; https://psychologiawpraktyce.pl/
 
Sterna Władysław. Łączenie farmakoterapii i psychoterapii – czy, kiedy i jak? W: Mojs E., Teusz G. Doświadczenie i doświadczanie. Wybrane problemy i procesy w psychoterapii. Poznań. 2021, 43-57

 

Sterna Władysław. Nadużywanie leków psychiatrycznych bez typowego potencjału uzależniającego. Psychiatria Spersonalizowana; 2022; 1(1): 74-81.

 

Sterna Władysław. Uzależnienie od kannabinoli - zespół amotywacyjny. Psychologia w praktyce. 2022; maj/czerwiec: 52-60; https://psychologiawpraktyce.pl